Stipendiranje

Ministarstvo odbrane, na osnovu potreba Vojske Crne Gore, može da obrazuje buduće oficire,osim na vojnim akademijama, i na civilnim fakultetima u zemlji i inostranstvu.

Izbor stipendiste vrši se u skladu sa zakonom, a na osnovu javnog oglasa.

Javni oglas sprovodi komisija koju obrazuje ministar, u skladu sa metodologijom za sprovođenje postupka izbora lica kome se dodjeljuje stipendija za određeno obrazovanje.

Ministarstvo odbrane sa licem koje je zainteresovano za prijem u službu u Vojsci zaključuje ugovor o stipendiranju kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze.

Za stipendistu može biti izabrano lice koje je upisalo ili pohađa osnovne studije i koje, pored uslova za prijemlica u službu u Vojsci Crne Gore, ispunjava i sljedeće uslove:

  • 1) da je završilo IV nivo kvalifikacije obrazovanja sa odličnim uspjehom, odnosno da tokom studiranja ima prosječnu ocjenu najmanje 8,00 i
  • 2) nije starije od 25 godina.
Stipendija se utvrđuje na osnovu visine obračunske vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru i pripada stipendisti od dana kad je stekao status stipendiste i za sve naredne mjesece u studijskoj godini, osim za jul i avgust.

Po završetku obrazovanja stipendista se prima u službu u Vojsku Crne Gore uz ispunjenje zakonom propisanih uslova, bez javnog oglasa, u početnom činu oficira.

Stipendisti su u obavezi da nakon završetka obrazovanja provedu u službi u Vojsci dvostruko više vremena od vremena trajanja stipendiranja.

Aktuelnosti
Odgovaramo na pitanja

MINISTARSTVO ODBRANE
VOJSKA CRNE GORE

mail: budivojnik@mod.gov.me Jovana Tomaševića 29, 81000 Podgorica
BUDIMO U KONTAKTU