Grcka

Vojna akademija Kopnene vojske (Evelpidon) je osnovana 1828. godine i nalazi se u Atini. Akademsko obrazovanje obuhvata vojne i akademske kurseve i pokriva do 50% nastavnog plana i programa. Vojna obuka uključuje obuku u dnevnim i noćnim uslovima. Predmeti kao što su individualna obuka i male pješadijske vježberealizuju se u saradnji sa Korpusom grčke kopnene vojske i drugim granama oružanih snaga. Primenjena vojna taktika je važan dio ukupne obuke kadeta koji pokriva 38% nastavnog plana i programa. Fizička obuka pokriva 12% ukupne obuke i uključuje razne aktivnosti i različite sportove. Osnovne studije na Akademiji traju četiri godine. Svaka akademska godina je podeljena u dva semestra. Zimski semestar počinje u septembru i završava se u februaru, a proljećni semestar počinje u martu i završava se u avgustu. Svaki semestar obuhvata i vojno i akademsko obrazovanje, kako teorijsko tako i praktično.

Kadeti su od samog početka su raspoređeni u jednom od dva odjeljenja.

  • oružja,
  • korpusi
Kadeti koji su diplomirali na odjeljenju „oružja“ će biti raspoređeni u jednom od sljedećih šest rodova: pješadija, oklopne jedinice, artiljerija, inženjerstvo, signalizacija i kopnena avijacija.

Kadeti koji su diplomirali na odjeljenju „korpusi“ će biti raspoređeni u jednom od sljedeća tri „korpusa“: snabdijevanje i transport, teška artiljerija i tehnički korpusi.

Obrazovanje na akademiji uključuje i pripremnu godinu u kjoj kadeti uče grčki jezik, matematiku i fiziku. Po završtku akademije kadeti se unapređuju u čin potporučnika i potom upućuju na specijalizaciju u trajnju od jedne godine.

Saznaj vise...

Aktuelnosti
Odgovaramo na pitanja

MINISTARSTVO ODBRANE
VOJSKA CRNE GORE

mail: budivojnik@mod.gov.me Jovana Tomaševića 29, 81000 Podgorica
BUDIMO U KONTAKTU