Hrvatska

Hrvatska vojna škola „Doktor Franjo Tuđman“ je od 2014. godine počelo sa realizacijom dva studijska programa i to:

  • vojno inženjerstvo i
  • vojno vođenje i upravljanje
Ova dva studijska programa realizuju se u saradnji sa Univerzitetom u Zagrebu.

Završetkom preddiplomskog studijskog programa Vojno inženjerstvo stiče se 240 ECTS i akademska diploma bečelor vojnog inženjerstva, dok se završetkom preddiplomskog studijskog programa Vojno vođenje i upravljanje stiče diploma bečelor vojnog vođenja i upravljanja i 240 ECTS. Studijski program Vojno pomorstvo je petogodišnji integrisani preddiplomski i diplomski studijski program razvijen u saradnji Hrvatske vojne škole „Dr. Franjo Tuđman” sa Univerzitetom u Splitu i počeo je sa realizacijom 2018. godine. Smjerovi na ovom studijskom programu su:

  • Vojna nautika i
  • Vojno brodomašinstvo.

Saznaj vise...

Aktuelnosti
Odgovaramo na pitanja

MINISTARSTVO ODBRANE
VOJSKA CRNE GORE

mail: budivojnik@mod.gov.me Jovana Tomaševića 29, 81000 Podgorica
BUDIMO U KONTAKTU