Italija

Pomorska vojna akademija je osnovana 1881. godine i smještena je u Livornu. Pomorska akademija je uspostavila rigorozni program obuke koji je osmišljen da razvije samodisciplinu i visoke standarde časti, dužnosti i odgovornosti. Stručna obuka realizuje se uglavnom tokom ljeta, kada se kadeti ukrcavaju na brodove za obuku i vojne brodove u zavisnosti od njihove godine:

  • nakon završetka prve godine kadeti se ukrcavaju na italijanski brod za obuku “Amerigo Vespuči” na kom se realizuje tromjesečno krstarenje,
  • na kraju druge godine kadeti realizuju ljetnji kamp koji je organizovan u dva različita modula sa ciljem da kompletiraju njihovu osposobljenost za dužnost mornara,
  • za vrijeme sledećih ljetnjih krstarenja kadeti na operativnim brodovima spoznaju svakodnevni život na moru u italijanskoj mornarici.

Takođe, tokom obrazovanja na Akademiji, kadeti učestvuju na vojnim vježbama, pohađaju nekoliko etičkih i liderskih kurseva i učestvuju u mnogim unutrašnjim i spoljnim društvenim događajima. Takav raznovrsnan program edukacije i obuke obezbjeđuje da diplomci pomorske akademije budu kompletni pomorski oficiri. Po završetku trogodišnjeg obrazovanja kadeti dobijaju bečelor diploma, a kasnije imaju mogućnost da specijaliziraju i dobiju zvanje magistra. Poslije veoma rigoroznog procesa selekcije i prijema na akademiju kadeti su podijeljeni u pet korpusa:

  • Linijski oficiri – završavaju trogodišnji program i dobijaju diplomu pomorskih nauka
  • Oficiri pomorskog i brodskog inženjeringa – kadeti dobijaju diplom,u magistra pomorskog ili civilnog inženjerstva
  • Medicinski oficiri – kadeti dobijaju magistarsko zvanje u medicine i hirurgiji
  • Oficiri za snadbijevanje – kadeti magistriraju u oblasti Prava, što im omogućuje da rukovode administracijom i logistikom, a takođe mogu bit i pravni savjetnici
  • Oficiri obalske straže – kadeti magistriraju u pomorskoj administraciji

Saznaj vise...

Aktuelnosti
Odgovaramo na pitanja

MINISTARSTVO ODBRANE
VOJSKA CRNE GORE

mail: budivojnik@mod.gov.me Jovana Tomaševića 29, 81000 Podgorica
BUDIMO U KONTAKTU