SAD

Američka pomorska akademija (USNA) je četverogodišnja federalna akademija u blizini Annapolisa, Maryland. Osnovan 10. oktobra 1845. godine i druga je najstarija od pet američkih akademija.

Kursevi u 1. godini Profesionalni kursevi:

 • Mornarički kadet je obavezan da pohađa tri kursa koji uključuju: kurs o oružju, pravni kurs i seminar za mlađe oficire.
 • Pješadijski dril: traje 13 časova uključujući i parade

Kursevi u 2. godini Profesionalni kursevi:

 • Mornarički kadet je dužan da pohađa pet kurseva koji uključuju: strategiju i taktiku, pomorsku tehniku, oružje, pomorsku struju i elektroniku i kurs za liderstvo koji se fokusira na dinamične interakcije vođe, sljedbenika i situacije.
 • Pješadijski dril: realizuje se u jesen i proljeće traje oko 13 sati, uključujući i parade.

Kursevi u 3. godini Profesionalni kursevi:

 • Mornarički kadet je dužan da pohađa tri kursa koji uključuju: navigaciju, pomorski inženjering, etiku i moralno rasuđivanje.
 • Pješadijski dril: realizuje se u jesen i proljeće traje oko 13 sati, uključujući i parade.

Kursevi u 4. godini Profesionalni kursevi:

 • Mornarički kadet je obavezan da pohađa dva uvodna časa u pomorskim naukama i liderstvu. Kursevi uključuju: studije u učionici, laboratorijske sesije u operativnim trenerima i plovidba u patrolnom brodu.
 • Pješadijski dril: realizuje se u jesen i proljeće traje oko 13 sati, uključujući i četiri sata u paradiBrigade mornaričkih kadeta.

Lista kurseva:

 • • Inženjering i naoružanje
  • Inženjering vazdušnog prostora
  • Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
  • Mašinstvo
  • Nuklearniinženjering
  • Pomorska arhitektura i okeanografija
  • Inženjering oružja i sistema
 • • Matematika i nauka
  • Hemija
  • Biologija
  • Računarstvo
  • Sajber nauke
  • Informacione tehnologije
  • Matematika
  • Poslovna analiza
  • Okeanografija
  • Fizika
 • • Humanističke i društvene nauke
  • Jezik i kulture
  • Ekonomija
  • Političke nauke
  • Engleski
  • Istorija
 • • Profesionalni razvoj
  • Navigacija
  • Pomorstvo
 • • Liderstvo, etika i pravo
  • Liderstvo, etika, pravo, filozofija i psihologija

 • Saznaj vise...

Aktuelnosti
Odgovaramo na pitanja

MINISTARSTVO ODBRANE
VOJSKA CRNE GORE

mail: budivojnik@mod.gov.me Jovana Tomaševića 29, 81000 Podgorica
BUDIMO U KONTAKTU