Turska

Turska pomorska akademija se nalazi u okrugu Tuzla u Istanbulu, a njeni korijeni datiraju iz 1773. godine kada je osnovana prva pomorska škola.

Primarni ciljevi osnovne pomorske obuke su da kadetima omogući da u realnim uslovima primjenjuju teorijska znanja stečena u učionicama i da na brodu obavljaju mornarske dužnosti. Primijenjena obuka tokom akademske godine se obavlja na patrolnim brodovima, školskim brodovima i simulatorima. Svaki kadet je obavezan da ima obuku na “radnom mjestu”u toku nedelje tokom prvog i drugog semestra. Kadeti prve godine dobijaju osnovnu pomorsku obuku u vezi sa standardnim procedurama u navigaciji i nekoliko drilova na školskim brodovima, kao i na simulatoru za upravljanje brodom. Kadeti druge godine obavljaju dužnosti mornara i mlađih oficira. Kadeti u trećoj godini služe kao mlađi oficiri na brodu za obuku, a kadeti četvrte godinepreuzimaju dužnosti oficira na brodu.

Obrazovanje na akademiji traje četiri godine, stim što kadeti imaju i pripremnu godinu u kojoj izučavaju samo turski jezik.

Saznaj vise...

Aktuelnosti
Odgovaramo na pitanja

MINISTARSTVO ODBRANE
VOJSKA CRNE GORE

mail: budivojnik@mod.gov.me Jovana Tomaševića 29, 81000 Podgorica
BUDIMO U KONTAKTU